ردیف عنوان کارگاه زمان برگزاری مدرس کارگاه
1 دومین گردهمایی کافه ایده بررسی اختراعات 1400/03/22 دکتر محمود اوصانلو، دکتر علی قنبری اسد و دکتر مهسا رستمی
2 از پژوهش آزمایشگاهی تا تأسیس شرکت دانش بنیان  1400/04/26 دکتر عباس عبداللهی
3 مجربات گیاهان داروئی در بیماری های تنفسی 1400/08/24 دکتر سید برهان حسینی
4 مجربات گیاهان داروئی دربیماری های کبد و گوارش 1400/08/24 دکتر سید برهان حسینی
5 مجربات گیاهان داروئی درترمیم زخم 1400/08/25 دکتر سید برهان حسینی
6 دستاوردهای پژوهشی به عنوان اختراع و تجاری سازی ان 1400/10/20 دکتر محمود اوصانلو، دکتر علی قنبری اسد و خانم فاطمه راستی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: