ردیف عنوان کارگاه زمان برگزاری مدرس کارگاه
1 آموزش نرم افزار تولید محتوای الکترونیکی Camtasia 98/02/18 دکتر اسماعیل عبدالله زاده
2 کارگاه نانو فیبر 98/05/20 دکتر محمود اوصانلو
3 نانوفرموله کردن اسانس گیاهان داروئی 98/07/29 دکتر محمود اوصانلو
4 آشنائی با شرکت های دانش بنیان 98/08/01 دکتر حامد دهقانپور
5 ساخت نانوژل از اسانس گیاهان داروئی 98/08/27 دکتر محمود اوصانلو
6 رزومه نویسی به سبک هاروارد 98/09/04 دکتر اسماعیل عبدالله زاده
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: