ردیف عنوان کارگاه تاریخ برگزاری مدرس کارگاه
1 تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

97/7/28

15 الی 20

دکتر مهرداد شفیعی(مدیر موسسه علم و فناوری فارس)
2 نحوه نگارش طرح کسب و کار

97/8/13

15 الی 20

دکتر مهرداد شفیعی(مدیر موسسه علم و فناوری فارس)
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: