• 1401/02/27
  • - تعداد بازدید: 44
  • زمان مطالعه : 10 دقیقه

پرسش های متداول

سوالات پیرامون فرآیند ثبت نام شرکتها و موسسات دانش بنیان

1.برای تاسیس یک شرکت دانش بنیان، چه کار باید انجام داد؟

شرکت های بصورت عادی در اداره کل ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید ثبت شوند و در هنگام ثبت، هیچ تفاوتی بین شرکتها وجود ندارد. شرکت های متقاضی پس از تولید کالاها و خدمات دانش بنیان یا ارایه برنامه تولید (برای شرکت های نوپا)، بر مبنای آیین نامه مصوب کارگروه، ارزیابی شده و برای یک مدت محدود می توانند از تسهیلات و مزایای قانون استفاده کنند و برای تمدید زمان استفاده از مزایای قانون، باید دوباره ارزیابی شوند. لذا درباره امکان استفاده از مزایای قانون، در زمان ثبت شرکت نمیتوان اظهار نظر کرد و ارزیابی بر مبنای عملکرد شرکت ها پس از ثبت و فعالیت شرکت انجام می شود.

 

2.شرکت دانش بنیان به چه شرکتی گفته می شود؟

بر اساس آئیننامه تشخیص شرکتها و موسسات دانشبنیان، شرکتهای متقاضی باید علاوه بر کسب شرایط ذکر شده در شاخصهای عمومی (شامل کسب حداقل درآمد ذکر شده ناشی از فروش فناوری، کالا /خدمات دانشبنیان، نیروی انسانی و سابقه بیمه کارکنان)، کلیه شرایط مشخص شده در شاخصهای اختصاصی این آییننامه را نیز احراز نمایند.

 

3.آیا می توان از ابتدا شرکت را به عنوان شرکت و یا موسسه دانش بنیان ثبت نمود؟

فرآیند ارزیابی و تشخیص مربوط به شرکتها و موسسات ثبت شده می باشد که دارای شاخص های موجود در آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان می باشند. بنابراین ثبت شرکت ها و موسسات دانش بنیان همانند دیگر شرکت ها و موسسات خواهد بود.

 

4. آیا شرکت های دولتی یا متعلق به بخش عمومی هم حق استفاده از حمایت های قانون دانش بنیان را دارند؟

شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.

 

5. چه مدارکی به صورت اسکن شده جهت تکمیل اطلاعات لازم است؟

مدارک لازم برای ارسال از طریق سامانه در جدول زیر آورده شده است:

 

مستندات مورد نیاز نوع (اختیاری یا اجباری) توضیح
تصویر مجوزهای شرکت (مجوز تأسیس، پروانه بهره بردای و) اختیاری  
تصویرآگهیتاسیس به همراه آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی اجباری  
آخرین لیست بیمه شرکت به همراه خلاصه وضعیت دستمزد/حقوق و مزایا اجباری برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد
تصویرآخرین اظهارنامه مالیاتی ارسالی به سازمان امور مالیاتی اجباری برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد
رزومه یا کاتالوگ شرکت اختیاری  
نمودار سازمانی شرکت اختیاری  

 

6. شناسه ملی اشخاص حقوقی را چگونه می توان پیدا نمود؟

متقاضیان می توانند به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با آدرس (www.ilenc.ir) مراجعه نمایند و با جستجوی اسم شرکت یا موسسه، شناسه ملی اشخاص حقوقی را دریافت و در سامانه وارد نمایید.

 

7. آیا انجام فرایند ارزیابی و تأیید صلاحیت شرکت ها، مستلزم پرداخت هزینه است؟

با توجه به اینکه فرایندها و ارزیابی های کارشناسی که برای ارزیابی و تأیید صلاحیت شرکتها انجام می شود، دربردارنده برخی هزینهها است، در آینده بخشی از این هزینهها از شرکتهای متقاضی دریافت خواهد شد.

 

8. اگر عنوان دانش بنیان در نام ثبتی یا اساسنامه شرکت وجود داشت، آیا شرکت دانش بنیان محسوب می شود و می تواند از حمایتهای مندرج در قانون استفاده کند؟

: خیر. لازم است همه شرکتهای متقاضی حمایتها، اطلاعات خود را در این سامانه وارد کرده و بر اساس این فرایندها ارزیابی شوند.

 

9. چرا با وجود ثبت نام در سایت، با نام کاربری و رمز عبوری که انتخاب شده، امکان ورود به سامانه وجود ندارد؟

در هنگام ثبت نام اولیه در سامانه و ثبت اطلاعات در پنجره ثبت نام و تایید آن، ایمیلی به آدرس الکترونیکی وارد شده ارسال می شود که با بازنمودن آن می توانید بر روی لینک فعالسازی موجود در پیغام دریافتی جهت فعالسازی حساب کاربری کلیک نمایید.

 

10. آیا شرکتهایی که عضو مراکز رشد و یا پارکهای فناوری هستند جزو شرکتهای دانش بنیان هستند؟

شرکتهای مستقر در پارکهای فناوری و یا مراکز رشد بایستی همانند دیگر شرکتها در سامانه ثبت نام نموده و مراحل ارزیابی را طی نمایند.

 

11. آیا واحدهای تحقیق و توسعه فعال در یک شرکت خصوصی می توانند در قالب یک شرکت دانش بنیان مستقل شود؟

شرکتهای بزرگی که شرایط استفاده از قانون شرکتهای دانش بنیان و یا شرکتهای دانش بنیان صنعتی را ندارند می توانند با ثبت واحد تحقیق و توسعه خود به صورت مستقل در صورتی که در راستای فهرست کالاهای اعلام شده توسط کارگروه فعالیت دارند به صورت مجزا در سامانه ثبت نام نمایند و فرآیند ارزیابی همانند دیگر شرکتها برای آنها نیز صورت پذیرد.

 

12. در صورتی که محصول شرکت که در فهرست کالا/خدمات دانش بنیان مصوب قرار دارد در حد طرح و مستندات باشد می تواند در سامانه ثبت درخواست نماید؟

با توجه به آیین نامه مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان، شرکتهای دانش بنیان بایستی حداقل (۵۰) درصد از درآمد یک سال مالی گذشته شرکت (که در اظهارنامه مالیاتی شرکت ذکر شده است)، از محل فروش «کالاها/خدمات دانشبنیان»، «خدمات تخصصی تعمیر و نگهداری مرتبط با کالاهای تولید شده توسط آن شرکت»، فروش «دانش فنی و فناوری» مرتبط با فهرست کالاها/خدمات دانشبنیان، و «خدمات طراحی مهندسی» مرتبط با فهرست کالاها/خدمات دانشبنیان حاصل نمایند. همچنین در صورتی که شرکت متمایل به ارائه درخواست شرکت دانش بنیان نوپا باشد محصول شرکت باید دارای برنامه تولید یا تولیدکننده کالاها/خدمات دانشبنیان، مطابق فهرست کالاها/خدمات دانشبنیان مصوب کارگروه باشد که دانش فنی کالاها/خدمات دانش بنیان تولید شده توسط شرکت، باید مبتنی بر فعالیتهای تحقیق و توسعه، ایجاد شده و یا از طریق انتقال فناوری جذب شده و بومی سازی شده باشد.

 

13.آیا حضور اعضای هیأت علمی در شرکتهای دانشبنیان و داشتن سهام در آنها ضروری است؟ سهامداری دانشگاهها در این شرکتها ضروری است؟

حضور اعضای هیأت علمی دانشگاهها در شرکتهای دانشبنیان و سهامداری دانشگاهها در شرکتها ضروری نیست و شرکتهای فاقد اعضای هیأت علمی نیز می توانند بر مبنای معیارهای ارزیابی شرکتهای دانشبنیان، مشمول استفاده از حمایتهای قانون شوند.

 

 

سوالات فرآیند ارزیابی شرکتهای متقاضی

1. پس از اتمام ورود اطلاعات توسط شرکت، چه فرایندی طی می شود؟

پس از ورود کامل اطلاعات، ابتدا اطلاعات شرکت مورد بررسی و کنترل اولیه قرار میگیرد، سپس جهت بررسی به یک کارگزار تشخیص صلاحیت ارسال می شود. در صورت لزوم کارگزار جهت بررسی های بیشتر با شرکت تماس گرفته و از شرکت بازدید می کند و نظر خود را در مورد ویژگی های شرکت به صورت محرمانه به کارگروه اعلام می کند. در صورت تأیید دانشبنیان بودن توسط کارگروه، ورود به مرحله بعد بمنظور استفاده از برخی تسهیلات، به شرکت اعلام می شود. در تمامی مواردی که باید اقدامی توسط شرکت انجام شود یا اطلاعی در اختیار داشته باشد، به صورت نامه الکترونیکی و پیامک، به شرکت اطلاع رسانی می شود.

 

2. تفاوت شرکتهای دانش بنیان نوپا با سایر شرکتها چیست؟

شاخصهای عمومی آئیننامه تشخیص شرکتها و موسسات دانشبنیان، برای شرکتهای دانشبنیان نوپا با سهولت بیشتری آورده شده است. شرکتها باید دارای برنامه تولید یا تولیدکننده کالاها/خدمات دانشبنیان، مطابق فهرست کالاها/خدمات دانشبنیان مصوب کارگروه باشد که دانش فنی کالاها/خدمات دانش بنیان تولید شده توسط شرکت، باید مبتنی بر فعالیتهای تحقیق و توسعه، ایجاد شده و یا از طریق انتقال فناوری جذب شده و بومی سازی شده باشد می توانند اقدام به ثبتنام نمایند.

 

3. در صورت ارائه اطلاعات غلط توسط شرکت چه مجازاتهایی برای شرکت لحاظ خواهد شد؟

هر زمان که عدم صحت اطلاعات وارد شده از سوی شرکت محرز شود، آن شرکت صلاحیت دانشبنیان بودن را از دست داده و موظف به بازگردادندن عواید احتمالی ناشی از حمایتهای مورد نظر قانون (موضوع ماده ۱۱ قانون) خواهد بود و امکان ورود مجدد به فرایند ارزیابی شرکتها را نخواهد داشت.

 

4. آیا اطلاعات ارسال شده به کارگروه قابل اصلاح می باشد؟

تا پیش از تکمیل اطلاعات و ارسال کلیه اسناد مورد نیاز، امکان ذخیرهسازی اطلاعات وارد شده و تکمیل آن در دفعات بعدی وجود دارد. اما پس از تکمیل اطلاعات و تأیید ارسال نهایی آن توسط متقاضی، اطلاعات وارد شده مبنای ارزیابی و قضاوت خواهد بود و تا زمان انجام ارزیابی ها و اعلام تأیید یا عدم تأیید دانشبنیان بودن شرکت، قابل اصلاح نمی باشد.

 

5. آیا در صورت عدم تأیید دانشبنیان بودن شرکت، امکان ارائه مجدد تقاضا از طرف شرکت وجود دارد؟

در حال حاضر، تا مدت معین پس از عدم تأیید دانشبنیان بودن شرکت، امکان ارائه مجدد تقاضا از سوی شرکت رد شده وجود ندارد.

 

6. آیا مدارک تحصیلی و یا جایگاه علمی موسسین و یا اعضای هیات مدیره تاثیر مثبتی در روند ارزیابی شرکت خواهد داشت؟

ملاک ارزیابی شاخصهای موجود در مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشد بنابراین تاثیری در روند ارزیابی نخواهد داشت.

 

7. آیا نوع حقوقی شرکت تاثیری در ارزیابی شرکت خواهد داشت؟

ملاک ارزیابی شاخصهای موجود در مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشد بنابراین تاثیری در روند ارزیابی نخواهد داشت.

 

8. کارگزاران ارزیابی شرکتهای دانشبنیان چه نهادها و سازمانهای هستند؟

کارگزاران ارزیابی شرکتهای دانشبنیان بر مبنای آئیننامه فعالیت و انتخاب کارگزاران تعیین شده و به تصویب کارگروه می رسند. این کارگزاران به دو دسته کلی تقسیم میشوند:

 

۱- کارگزاران تخصصی (شرکتها را در یک موضوع تخصصی مانند نانو، بیو و … ارزیابی میکنند):

۱-۱- دفتر پژوهش، فناوری و صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت

۱-۲- دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت

۱-۳- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات)

۱-۴- مرکز راهبری سامانه مدیریت تامین کنندگان (سمتا) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۱-۵- ستاد توسعه فناوری نانو

۱-۶- ستاد توسعه پژوهش و کاربرد گیاهان دارویی و طب ایرانی

۱-۷- ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی (هوافضا)

۱-۸- ستاد توسعه زیست فناوری

۱-۹- ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

۲- کارگزاران منطقهای (شرکتها را در یک منطقه جغرافیایی ارزیابی میکنند):

۲-۱- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۲-۲- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

۲-۳- پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی

۲-۴- پارک علم و فناوری استان خوزستان

۲-۵- پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی

۲-۶- پارک علم و فناوری استان فارس

۲-۷- پارک علم و فناوری استان یزد

۲-۸- پارک علم و فناوری استان سمنان

۲-۹- پارک علم و فناوری استان همدان

۲-۱۰- پارک علم و فناوری استان گیلان

۲-۱۱- پارک فناوری پردیس

۲-۱۲- پارک علم و فناوری استان مرکزی

۲-۱۳- پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

۲-۱۴- مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف

۲-۱۵- مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: