• 1401/01/29
  • - تعداد بازدید: 32
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

مدارک لازم جهت پذیرش در مرکز رشد

1- فرم تکمیل شده پذیرش در مرکز (قابل دانلود از سایت مرکز)

2-کپی کارت ملی (یک برگ)

3-کپی شناسنامه (یک برگ)

5- فایل عکس اسکن شده فناور

6- عقد قرارداد با مرکز رشد (پس از تصویب طرح) و تکمیل فرم های مربوطه

7- حضور صاحب یا صاحبان امضای مجاز جهت امضای قرارداد

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: