• 1401/01/30
  • - تعداد بازدید: 27
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

شرکت های دانش بنیان

1- شرکت دانش بنیان گوهر خرد پارسیان

        طبقه بندی زمینه فعالیت : گیاهان داروئی

       

2- شرکت دانش بنیان کیمیا سنجش بی همتای فارس

         طبقه بندی زمینه فعالیت : تولید کیت های آزمایشگاهی

 

کلمات کلیدی
عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: