• 1401/02/27
  • - تعداد بازدید: 34
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

خدمات قابل ارائه در مرکز

مزایای استقرار واحدهای فناور در مرکز رشد

شاخص‏‎ترین مزیت، قرار گرفتن محققان در یک فضای پژوهشی است، که تبادل افکار مستمر با دیگر محققان و موسسات تحقیقاتی در کنار یکدیگر را موجب می‏‎شود. افزون بر این استفاده از خدمات اسکان، پروژه‎‏یابی، اطلاع‏‎رسانی، خدمات آزمایشگاهی و عمومی و اعتبار تحقیقات فرصت‏‎های دیگری است که می‏‎توان از آن بهره ‏مند شد. همچنین این واحدها امکان استفاده از اعتبار دریافت خدمات را دارند.این اعتبار جهت پرداخت بخشی از هزینه های اسکان، خرید تجهیزات و استفاده از خدمات پشتیبانی مرکز رشد،در صورت تأمین منابع مالی در اختیار واحدهای فناور قرار می گیرد. چنانچه ایده محوری واحد فناور مورد تصویب شورای مرکز رشد قرار گیرد، امکان استفاده از حمایت مالی جهت اجرای ایده محوری نیز وجود دارد. این اعتبارات به صورت مرحله ای در مدت حضور واحد فناور در مرکز رشد و پس از ارزیابی های دوره ای توسط شورای مرکز رشد به واحد فناور پرداخت می گردد.

 

خدمات قابل ارائه به واحدهای فناور

انتظار می رود یک واحد فناور خصوصی با تعقیب ایده محوری مناسب و متکی بر فناوری، ضمن طی کردن مراحل پیش رشد و رشد، مسیر تبدیل شدن به یک موسسه فعال، بالغ و موفق اقتصادی دانش بنیان را دنبال کند. در این راستا، واحدهای فناور در طی دوره حضور در مرکز رشد و بسته به امکانات موجود، از طریق ارائه خدمات زیر مورد حمایت قرار می گیرند:

 

1) خدمات پشتیبانی

خدمات اسکان، دسترسی به تلفن و دورنگار، کارپردازی و خدمات دبیرخانه ای، امکان استفاده از اتاق های کنفرانس، تجهیزات سمعی و بصری و تجهیزات کامپیوتری و دستگاه های فتوکپی و تکثیر و....

2) خدمات اطلاع رسانی

دسترسی به اینترنت، دسترسی به کتابخانه و مراکز اطلاع رسانی و نرم افزارهای رایانه ای

3) خدمات مشاوره ای و آموزشی

مشاوره های مدیریتی، مالی و بازرگانی، حسابداری و حقوقی؛ برگزاری سمینار و یا کارگاه های آموزشی مورد نیاز

4)خدمات پشتیبانی فنی

ارائه خدمات فنی و مهندسی، استفاده از امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی

5)خدمات مالی و اعتباری

کمک در بهره مند شدن از اعتبارات خدماتی و فناوری؛ کمک در دسترسی به منابع مالی و جذب سرمایه گذاران

 

مهارت های قابل اکتساب از طریق برگزاری دوره های آموزشی

هدف از برگزاری این دوره ها، کمک به کارآفرینی از طریق راه اندازی و اداره یک کسب و کار جدید با ایجاد و تقویت مهارت های عمده

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: