• 1401/01/30
  • - تعداد بازدید: 26
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

امتیازات و رتبه بندی

به گزارش سرکار خانم دکتر مهسا رستمی؛ مدیر توسعه علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا:
 

طبق گزارش ارزیابی عملکرد فناوری و رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در سامانه نظارت فعالیت فناوری وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا در ارزشیابی  سال 98 با افزایش 167 امتیاز نسبت به سال قبل، موفق به کسب امتیاز 303 در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور گردید.

این در حالیست که در سال 96 امتیاز فناوری دانشگاه، 38 و در سال 97 امتیاز 136 و هم اکنون این امتیاز به 303 ارتقاء یافته است.

هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی فسا با رتبه 6 فناوری در بین دانشگاه های علوم پزشکی تیپ سه و رتبه 18فناوری در بین دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور قرار گرفته است.

در ادامه دکتر مهسا رستمی مراحل تشکر خود را از حمایت های ریاست محترم دانشگاه و همکاری همه جانبه  معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه اعلام نمودند.

 

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: