دکتر مهسا رستمی

دکتر مهسا رستمی

مدیر توسعه علم فناوری دانشگاه

ایمیل: mahsa_59_2007@yahoo.com

تحصیلات

دکترای تخصصی طب ایرانی (PHD)

 دکتر علی قنبری اسد

دکتر علی قنبری اسد

رئیس مرکز رشد واحدهای فناوری سلامت دانشگاه

ایمیل: alighanbariasad@gmail.com

تحصیلات

دکترای تخصصی بیوتکنولوژی پزشکی(PHD)

 خانم زهرا پیران

خانم زهرا پیران

کارشناس فناوری و مرکز رشد دانشگاه

تلفن: 071-53316300
ایمیل: Piran@fums.ac.ir

تحصیلات

کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: