• 1401/01/29
  • - تعداد بازدید: 29
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اعضای شورای مرکز رشد دانشگاه

 

 
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت
1 مهسا رستمی دکترای تخصصی طب سنتی مدیر فناوری دانشگاه
2 علی قنبری اسد دکترای بیوتکنولوژی پزشکی رئیس مرکز رشد دانشگاه
3 محمود اوصانلو دکترای تخصصی نانوفناوری پزشکی مدیر دفتر مالکیت فکری و ثبت اختراعات
4 الهام  زارع نژاد دکترای تخصصی شیمی داروئی مدیر دفتر ارتباط با صنعت
5 مهران صیادی دکترای تخصصی بهداشت مواد غذایی عضو شورای مرکز رشد
6 زهرا پیران کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات کارشناس فناوری و مرکز رشد دانشگاه

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: