سلسله کارگاه های مدرسه زمستانه فناوری

برگزری سلسله کارگاه های فناوری

سلسله کارگاه های مدرسه زمستانه فناوری

سلسله کارگاه های "مدرسه زمستانه فناوری" با تدریس 5 سرفصل مهم در حوزه فناوری توسط مرکز رشد واحد های فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار می گردد.

1401/11/16

آرشیو
آرشیو
bg
نظرسنجی
آرشیو
رویداد ها
آرشیو