• 1400/12/15 - 09:55
  • - تعداد بازدید: 40
  • - تعداد بازدیدکننده: 29
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه
گذراندن دوره تعهد دانش آموختگان

امکان گذراندن دوره تعهد دانش آموختگان دوره های تخصصی علوم پزشکی در شرکت های مراکز رشد و پارک های فناوری سلامت

ذراندن دوره تعهد دانش آموختگان دوره های تخصصی علوم پزشکی در شرکت های مراکز رشد و پارک های فناوری سلامت

طبق اعلام رسمی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت به کلیه دانشگاه ها و با توجه به هماهنگی با معاونت آموزشی وزارت بهداشت ،،،کلیه شرکت های دانش بنیان وکلیه شرکت های مستقر در مراکز رشد و پارک های فناوری سلامت می توانند سالیانه تا ۱٥درصد از دانش آموختگان مقطع دکترای تخصصی هرکدام از رشته های داروسازی وعلوم پایه پزشکی راجهت انجام تعهدات قانونی بکار گیرند.

بدین ترتیب می بایست شرکت های متقاضی برای حضور دانش آموختگان دوره تعهد دراین شرکت ها امادگی خود را به واحد فناوری و مرکز رشد دانشگاه اعلام نمایند.

شرایط و مستندات حضور دراین دوره شامل موارد ذیل می باشد:  

الف.افراد مشمول دوره تعهد: فارغ التحصیلان دوره های تخصصی رشته های علوم پزشکی

ب.شرکت های متقاضیشرکت های دانش بنیان و یا مستقر درمراکز رشد و پارک های فناوری

ج. مستندات ومدارک مورد نیاز:

۱.کارت پایان خدمت برای آقایان

۲.نامه درخواست به شرکت توسط متقاضی دوره

٣.نامه درخواست شرکت به امور هیات علمی وزارت بهداشت مبنی بر موافقت با حضورمتقاضی دوره تعهدحاوی کد ملی فرد و مشخصات تحصیلی

۴.اساسنامه شرکت

٥.گواهی استقرار درپارک یا مرکز رشد

٦کپی کارت ملی متقاضی

۷.کپی شناسنامه متقاضی

 

دستورالعمل جذب دانش آموختگان رشته های تخصصی علوم پایه پزشکی و داروسازی در قالب گذراندن دوره تعهد درشرکت های دانش بنیان و شرکت های مستقر درمراکز رشد و پارک های فناوری سلامت 

  • گروه خبری :
  • کد خبر : 5814
کلمات کلیدی
زهرا پیران
خبرنگار

زهرا پیران

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: