مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

شرکت های دانش بنیان

 

1- شرکت دانش بنیان گوهر خرد پارسیان

        طبقه بندی زمینه فعالیت : گیاهان داروئی

       

2- شرکت دانش بنیان کیمیا سنجش بی همتای فارس

         طبقه بندی زمینه فعالیت : تولید کیت های آزمایشگاهی

      

3- شرکت دانش بنیان گروه تخصصی نت افزار ایساتیس

        طبقه بندی زمینه فعالیت : فناوری اطلاعات