مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

هسته های فناور

 

1.هسته فناور سینا رویش سپید  

طبقه بندی زمینه فعالیت : تجهیزات پزشکی 

 زمینه فعالیت :   تولید کننده تجهیزات و کیت های آزمایشگاهی و تجهیزات  بیمارستانی 

تاریخ تأسیس هسته :  1397/1/19  

تاریخ استقرار در مرکز رشد : 1397/1/19 

مسئول هسته : سحر نام آوری  

 

2.هسته فناور Ergo chair

طبقه بندی زمینه فعالیت : تجهیزات پزشکی

زمینه فعالیت : ساخت و تولید صندلی ارگونومیک

 تاریخ تأسیس هسته : 97/6/25

تاریخ استقرار در مرکز رشد : 97/6/25

مسئول هسته: مهدی بهزادی

3. هسته فناور رژیم درمانی و سلامت مادینا    

طبقه بندی زمینه فعالیت : غذا     

زمینه فعالیت : طراحی اپلیکشن های رژیم غذایی  

 تاریخ تأسیس هسته : 1397/4/25  

تاریخ استقرار در مرکز رشد : 1397/4/25   

مسئول هسته : حسین صالح پور

 

4. هسته فناور ارگابیولوژیک

طبقه بندی زمینه فعالیت : غذا

 زمینه فعالیت : تهیه محصولات غذائی ارگانیک

 تاریخ تأسیس هسته : 97/6/25

تاریخ استقرار در مرکز : 97/6/25

مسئول هسته: مهدی بهزادی

5.هسته فناور اندیشه سازان بنیان سلامت تارا  

طبقه بندی زمینه فعالیت : کامپیوتر و نرم افزار  

زمینه فعالیت : طراحی اپلیکیشن کوئیز آنلاین جهت ارزشیابی یادگیری دانشجویان

تاریخ تأسیس هسته : 97/6/31     

تاریخ استقرار در مرکز رشد : 97/6/31 

مسئول  هسته: طاهره غلامی   

 

6.هسته فناور آبسازان

طبقه بندی زمینه فعالیت : تجهیزات پزشکی

زمینه فعالیت: تولید آب های مصرفی گریدبندی شده

تاریخ تأسیس هسته : 95/1/15

تاریخ استقرار در مرکز : 95/1/15

مسئول هسته : محمد حسن مشکی باف و عباس عبداللهی

7. هسته فناور دانش کالا آزما (داکاز)   

طبقه بندی زمینه فعالیت : تجهیزات پزشکی   

زمینه فعالیت :تولید دستگاه استریل ساز محیط، و دستگاه استریل کننده کابین آمبولانس  

 تاریخ تأسیس هسته : 1395/1/15   

تاریخ استقرار در مرکز رشد : 1395/1/15

 مسئول هسته: علی قنبری اسد و عباس عبداللهی

 

8. هسته فناور ساخت تخت های ویژه بیمارستانی

طبقه بندی زمینه فعالیت : تجهیزات پزشکی

زمینه فعالیت : طراحی و تولید تخت حمل آسان بیمار

تاریخ تأسیس هسته : 1395/1/15

تاریخ استقرار در مرکز رشد : 1395/1/15

مسئول هسته: سید سجاد شکوهی

7. هسته فناور آراد درمان فناوران گستر

طبقه بندی زمینه فعالیت : کامپیوتر و فناوری اطلاعات   

زمینه فعالیت :طراحی و تولید اپلیکیشن علوم پزشکی و درمانی

تاریخ تأسیس هسته : 1397/10/5   

تاریخ استقرار در مرکز رشد : 1397/11/17

مسئول هسته: کامران رنجبر و حسین عقلائی

9. هسته فناور غذای سالم

طبقه بندی زمینه فعالیت : غذا

زمینه فعالیت : طراح سایت و اپلیکیشن غذای سالم