مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا

عنوان کارگاه :                      کارگاه رزومه نویسی به سبک هاروارد

مدرس کارگاه:                    دکتراسماعیل عبداله زاده

گروه هدف:                         اساتید هیأت علمی و دانشجویان و کارشناسان آموزشی و پژوهشی

تاریخ برگزاری کارگاه :       1398/09/04

مکان برگزاری :                   سالن روزبهان دانشگاه

 

محتوای آموزشی

 

msw