مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا

عنوان کارگاه :                      کارگاه آشنایی با شرکت های دانش بنیان

مدرس کارگاه:                    دکتر حامد دهقانپور (از دانشگاه شیراز)

گروه هدف:                         اساتید هیأت علمی و دانشجویان و اعضای هسته های فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه

تاریخ برگزاری کارگاه :       1398/08/01

مکان برگزاری :                   سالن نحوی دانشگاه

 

ضمنا شرکت کنندگان می توانند گواهی حضور در کارگاه را از تاریخ 1398/01/01 از کارشناس فناوری دانشگاه  اخذ نمایند.

 

poster