مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه نحوه نگارش طرح کسب و کار

(Business Planning)

 

کارگاه نحوه نگارش طرح کسب و کار با همکاری مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی فسا و مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان فسا برگزار گردید.

پس از اینکه علاقه مندان و مخاطبین جهت شرکت در کارگاه ثبت نام نمودند سرانجام این کارگاه بصورت فشرده و طی 5 ساعت  درتاریخ 13 آبان 1397 از ساعت 15 إلی 20 در محل دانشگاه علوم پزشکی فسا تشکیل گردید.

این کارگاه با تدریس دکتر مهرداد شفیعی؛ دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر مؤسسات پارک علم و فناوری فارس صورت گرفت و در پایان گواهی تدریس و شرکت در کارگاه به مدرس و شرکت کنندگان تقدیم شد.