مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا

کارگاه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی

 

کارگاه تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی با همکاری مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی فسا و مرکز رشد واحدهای فناوری شهرستان فسا برگزار گردید.

پس از اینکه علاقه مندان و مخاطبین جهت شرکت در کارگاه ثبت نام نمودند سرانجام این کارگاه بصورت فشرده و طی 5 ساعت  درتاریخ 28 مهرماه 1397 از ساعت 15 إلی 20 در محل دانشگاه علوم پزشکی فسا تشکیل گردید.

این کارگاه با تدریس دکتر مهرداد شفیعی؛ دکترای مدیریت تکنولوژی از دانشگاه علامه طباطبائی و مدیر مؤسسات پارک علم و فناوری فارس صورت گرفت و در پایان گواهی تدریس و شرکت در کارگاه به مدرس و شرکت کنندگان تقدیم شد.