مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا

 کتاب اخلاق حرفه‌ای

 

          نویسنده: لیندا فرل - اُ.سی.فرل

         مترجم: مظفر ایراف – ناهید ایراف

         ناشر: آریانا قلم

          نوبت و سال چاپ: چاپ اول –  زمستان ۱۳۹۵

          تعداد صفحه: ۸۸ صفحه 

          قطع: رقعی

 

اخلاق، حوزه فراگیری است که فعالیت‌های متنوع کسب‌وکار از حفظ توازن کار با زندگی تا ارزیابی اثرات جهانی‌شدن را در برمی‌گیرد. اهمیت اخلاق کسب‌وکار در همه زمینه‌ها، (از بحران‌های مالی تا تصمیم‌گیری روزمره سازمانی که محیط‌های کاری ما را می‌سازد) قابل‌توجه است.

باوجوداینکه موضوع اخلاق  کسب‌وکار از مطالعات فلسفه به اتاق مدیران کشیده شده باشد، اما اخلاق با تمام ابعاد استراتژی کسب‌وکار و تصمیم‌گیری‌ها درآمیخته است و باید به این نکته توجه کنیم که راه‌اندازی کسب‌وکار اخلاق محور فقط وظیفه گروه کوچکی از افراد خوش‌نیت نیست بلکه اساس موقعیت پایدار است.

اخلاق کسب‌وکار جدا از اخلاق فردی است. ارزش‌های فردی مانند صداقت و انصاف برای تصمیم‌گیری‌های اخلاقی در محل کار مهم‌اند اما تنها یکی از اجزای هدایت‌گر اقدام‌ها و استراتژی‌های سازمان هستند. تصمیم‌‌های مربوط به کسب‌وکار با ملاحظات پیچیده اقتصادی، قانونی و اجتماعی همراه‌اند و سال‌ها تجربه در صنعت لازم است تا ریسک و رفتار مورد انتظار هریک درک شود.کسب‌وکارهای خوب در کنار سایر سیستم‌های مدیریت کیفیت، برنامه‌های اخلاقی قوی دارند، آن‌ها مجموعه‌ای از اصول برای هدایت رفتار و نیز فرایند‌هایی برای کسب اطمینان از اجرای این اصول دارند.

 

aq32

 

درک اینکه بر مبنای انتظارات سازمانی و اجتماعی چه چیزی درست، غلط و پذیرفتنی یا نپذیرفتنی است، اخلاق کسب‌وکار را تشکیل می‌دهد. در محیط امروز کسب‌وکار، مدیریت فعال ریسک‌های اخلاقی سازمان شما را از میان بحران‌ها هدایت می‌کند و موفقیت مالی را افزایش می‌دهد. کسب‌وکار اخلاق محور مسئولیت‌های رهبران، مدیران و کارکنان را در قبال سازمان، محیط و جامعه بررسی می‌کند و با در اختیار گذاشتن مقدمه‌ای عملی بر اخلاق، دستاوردهای شرکت و پیشرفت در مسیر شغلی را بهبود می‌بخشد.

کتاب «اخلاق حرفه‌ای» که چهارمین کتاب از مجموعه مدیر حرفه‌ای است، جو پیچیده تصمیم‌گیری‌های اخلاقی را در سازمان‌های کوچک یا بزرگ امروزی را مخاطب قرار می‌دهد، و  با ارایه دلایل محکم برای اجرای سیاست‌های اخلاقی در کسب‌وکار و مسایل دنیای واقعی، حوزه‌های ریسک و انتخاب‌هایی را شناسایی می‌کند که هر شرکتی وقتی زیر ذره‌بین رسانه‌ها و ذینفعان است با آن روبرو می‌شود.

کتاب اخلاق حرفه‌ای در چهارفصل «درک اخلاق کسب‌وکار»، «تشخیص مسائل اخلاقی»، «اجرای برنامه اخلاق» و «نگاه کردن به فراسوی سازمان» تدوین‌شده است.