مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

راهنمای پذیرش،معیارها و اولویت ها

مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسا مصمم است با انتخاب و حمایت از ایده ها و طرح هایی که مبتنی بر سطح قابل قبولی از دانش، فناوری و نوآوری است، شرایطی را مهیا سازد که صاحبان ایده در حوزه های پزشکی، پیراپزشکی و داروئی وارد بازار گردند و بازاریابی برای محصول تولید شده انجام شود. برقراری نظامی مدون و هدفمند در جهت تصمیم‌گیری‌ در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش یک ایده/طرح/ محصول فناورانه/ خدمت فناورانه، دغدغه اصلی این مرکز می باشد. لذا بدین منظور این مرکز با هدف تجمیع و یکپارچگی فعالیت های مختلف مرکز در وظایفی نظیر پذیرش متقاضیان، استقرار در مرکز، ارزیابی واحدها و شرکت های مستقر و صدور معرفی نامه مالیاتی و همچنین ارزیابی متقاضیان ثبت اختراع تشکیل و آغاز به کار نموده است.
     استفاده از رویکردهای علمی و تخصصی برای بررسی متقاضیان پذیرش در دستور کار این مرکز قرار دارد. بدین منظور مدارک و مستندات هر متقاضی، علاوه بر اینکه از جنبه های عمومی نوآوری مورد بررسی قرار می گیرد، متناسب با زمینه فناوریپزشکی و پیراپزشکی، توسط اساتید و صاحبنظران همان زمینه، به صورت تخصصی بررسی می شود.
     تدوین و بکارگیری مدل های ارزیابی جامع و تأکید بر جنبه های مختلف دانش بنیان بودن شرکت ها از دیگر وظایف این مرکز است. در مدل های ارزیابی چند وجهی، واحدها و شرکت های مستقر در مرکز تنها براساس خروجی ها و دستاوردهایشان بررسی نمی شوند، بلکه ورودی ها، منابع و فرآیندهای توانمندساز آنها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین ترتیب شرکت ها می توانند با آگاهی بیشتری به ساخت زمینه های بهبود خود بپردازند و در نتیجه امکان برنامه ریزی بهتر و توسعه فعالیت بیشتری داشته باشند. از طرف دیگر مرکز رشد دانشگاه علوم پزشکی فسانیز مبتنی بر رسالت اصلی خود می تواند به ارائه خدمات عمومی- تخصصی بهتر و متناسب با نیازمندی شرکت ها در مراحل مختلف بلوغ آنها اقدام نماید.

 

 
به طور کلی  مراحل پذیرش و ارزیابی در مرکز، به صورت زیر می باشد:

New Doc 2018 12 01 1 2

شرایط، معیارها و اولویت های اولیه پذیرش:

 • داشتن ايده محورى: ايده محورى، محصولى است كه مى خواهيد طى مدت استقرار در مركز رشد ايجاد كنيد يا توسعه دهيد.
 • نوآورى فناورانه: تحقق ايده محورى مستلزم نوآورى در حوزه فناورى باشد.
 • داشتن طرح كسب و كار براى ايده محورى: اين طرح، علاوه بر تشريح ابعاد و ارزش علمى-فنى ايده محورى، اقتصادى بودن سرمايه گذارى بر روى آن را توجيه مى كند.
 • داشتن گروه كارى: حضور تمام وقت حداقل دو نفر دانش آموخته مقطع كارشناسى (داراى تخصص مرتبط با ايده محورى) در گروه كارى ضرورى است. (توضيح: گروه كارى مى‌تواند يك شركت ثبت‌شده يا هسته اوليه شركتى باشد كه در آينده نزديك به ثبت خواهد رسید)
 • تاريخ ثبت شركت: شركت‌هايى مى‌توانند در اين مركز مستقر شوند كه از زمان ثبت آنها بيش از 5 سال نگذشته باشد.
 • نام شركت: شركت‌هايى مى‌توانند در اين مركز مستقر شوند كه در نام شركت از كلمه «شريف» استفاده نكرده باشند.
 • محل اقامت: اقامتگاه قانونى شركت و محل سكونت حداقل 2 نفر از كارشناسان تمام وقت گروه كارى در محدوده استان تهران باشد.
 • خدمت سربازى: مسأله خدمت سربازى نبايد مانعى براى اداره كسب و كار و فعاليت اعضاى اصلى گروه كارى باشد.
 • دانشجويان،فارغ التحصيلان و اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتى شريف در اولويت پذيرش هستند.
 • اعضای هیئت علمی دانشگاه در صورتی می‌توانند سهامدار شرکت باشند که موافقت‌نامه رئیس دانشگاه را در این خصوص ارایه نمایند.

معیارهای پذیرش در دوره پیش رشد :

معیار پذیرش در دروه پیش رشد وجود ایده محوری مشخص با قابلیت بازاریابی مناسب می باشد و در ارزیابی هسته های تحقیقاتی در دوره پیش رشد ملاکهای ذیل مورد توجه قرار می گیرد:

 • توجیه و توسعه اقتصادی ایده
 • امکان پذیری ایده و زمینه کاری پیش بینی شده
 • مراحل برنامه کاری پیش بینی شده در دوره رشد مقدماتی
 • توانمندی هسته از نظر تخصص و توان علمی و تناسب آن با ایده و موضوع کاری

معیارهای پذیرش واحد های فناور در دوره رشد :

 • داشتن برنامه کاری
 • حضور منظم نماینده شرکت
 • میزان تحصیلات اعضای اصلی شرکت
 • وجود ایده محوری مبتنی بر فناوری
 • وجود اساسنامه دال و مرتبط با فعالیت های شرکت
 • داشتن ماهیت حقوقی و وجود شرکت یا موسسه ثبت شده
 • وجود نیروهای تخصصی مرتبط با زمینه فعالیت واحد فناور به هیات مدیره
 • وجود تجارب کاری مرتبط با فعالیت و تجارب مدیریتی و کار آفرینی در تیم

معیارهای پذیرش واحد های فناور در دوره پسا رشد :

 • گذراندن مرحله رشد
 • جذب پرسنل
 • ورود بازار
 • تجاری سازی محصول
 • داشتن حداقل 5 نفر نیروی بیمه
 • توانایی صادرات محصولات به خارج از کشور
 • جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی بیش از 500 میلیون تومان

تبصره : برای حضور در مرکز رشد و استفاده از امکانات داشتن حداقل مدرک کارشناسی الزامی است.لیکن با توجه به اینکه محور اصلی عضویت داشتن ایده محوری قابل تجاری شدن است، طرح افراد دارای مدارک تحصیلی پایین تر نیز بررسی و درصورت حصول کلیه شرایط (غیر از مدرک کارشناسی) پذیرش خواهد شد.

 • مزیت رقابتی محصول/خدمات
 • داشتن استراتژی و اهداف مناسب
 • برنامه اقتصادی متکی به بازار

تعهدات واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد:

 • تلاش در جهت رشد کمی و کیفی فعالیت های واحد فناور و تبدیل ایده محوری به محصول یا خدمات مورد نظر و بازاریابی آن طبق برنامه ارائه شده توسط واحد فناور، در طول زمان استقرار در مرکز رشد
 • خروج واحد فناور از مرکز رشد، پس از دوره رشد
 • انعکاس صحیح ارتباط واحد فناور با مرکز رشد در مکاتبات و مدارک
 • بازپرداخت اعتبارات دریافتی و عمل به تعهدات مصوب در قرارداد استقرار مانند پرداخت رویالتی و ... در دوره حضور در مرکز رشد، مطابق با آیین نامه های مربوطه
 • پرداخت هزینه های خدمات دریافتی بر اساس تعرفه ها در موعد مقرر
 • همکاری با مرکز رشد در ارزیابی دوره ای از روند رشد واحد فناور
 • رعایت مقررات داخلی مرکز رشد
 • ارائه اطلاعات کامل و صحیح درخواستی از شرکت توسط مرکز رشد        

خاتمه فعالیت واحدهای فناور در مرکز رشد:

   هریک از شرایط زیر به عنوان شرط خاتمه فعالیت واحد فناور در مرکز رشد تلقی می شود:

 •  دستیابی به معیارهای رشدیافتگی
 • عدول از رعایت ضوابط مرکز رشد به تشخیص و اعلام شورای مرکز رشد
 • عدم موفقیت ناشی از قصور در پیشبرد ایده محوری به تشخیص شورای مرکز رشد
 • عدم دستیابی به اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده و به تأئید شورای مرکز رشد
 • درخواست متقاضی مبنی بر عدم تمایل به ادامه استقرار در مرکز رشد