مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

پرسش های متداول

پرسش های متداول

سوالات فرآیند ثبت نام شرکتها و موسسات دانش بنیان

1 براي تاسيس يک شرکت دانش بنيان، چه کار بايد انجام داد؟
پاسخ: شرکت های بصورت عادی در اداره کل ثبت شرکت های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بايد ثبت شوند و در هنگام ثبت، هيچ تفاوتی بين شرکتها وجود ندارد. شرکت های متقاضی پس از توليد کالاها و خدمات دانش بنيان يا ارايه برنامه توليد (برای شرکت های نوپا)، بر مبنای آيين نامه مصوب کارگروه، ارزيابی شده و برای يک مدت محدود می توانند از تسهيلات و مزايای قانون استفاده کنند و برای تمديد زمان استفاده از مزايای قانون، بايد دوباره ارزيابی شوند. لذا درباره امکان استفاده از مزايای قانون، در زمان ثبت شرکت نمیتوان اظهار نظر کرد و ارزيابی بر مبنای عملکرد شرکت ها پس از ثبت و فعاليت شرکت انجام می شود.
 
2 شركت دانش بنيان به چه شركتی گفته می شود؟
پاسخ: بر اساس «آئين‌نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان»، شركت‌های متقاضی بايد علاوه بر كسب شرايط ذكر شده در شاخص‌های عمومی (شامل كسب حداقل درآمد ذكر شده ناشی از فروش فناوری، كالا /خدمات دانش‌بنيان، نیروی انسانی و سابقه بيمه كاركنان)، كليه شرايط مشخص‌ شده در شاخص‌های اختصاصی اين آيين‌نامه را نيز احراز نمايند.
 
3 آیا می توان از ابتدا شرکت را به عنوان شرکت و یا موسسه دانش بنیان ثبت نمود؟
پاسخ: فرآیند ارزیابی و تشخیص مربوط به شرکتها و موسسات ثبت شده می باشد که دارای شاخص های موجود در آیین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت ها و موسسات دانش بنیان می باشند. بنابراین ثبت شرکت ها و موسسات دانش بنیان همانند دیگر شرکت ها و موسسات خواهد بود.
 
4 آيا شركت های دولتی يا متعلق به بخش عمومی هم حق استفاده از حمايت های قانون دانش بنيان را دارند؟
پاسخ: شرکتهای دولتی، مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی و نیز شرکت ها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باشد، مشمول حمایتهای این قانون نیستند.
 
5 چه مداركی به صورت اسكن شده جهت تكميل اطلاعات لازم است؟

پاسخ: مدارك لازم برای ارسال از طريق سامانه در جدول زير آورده شده است:


مستندات مورد نياز نوع (اختياری يا اجباری) توضيح
تصوير مجوزهای شركت (مجوز تأسيس، پروانه بهره‌بردای و…) اختیاری  
تصویرآگهیتاسیس به همراه آخرین تغییرات شركت در روزنامه رسمی اجباری  
آخرين ليست بيمه شركت به همراه خلاصه وضعيت دستمزد/حقوق و مزايا اجباری برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد
تصویرآخریناظهارنامهمالیاتی – ارسالی به سازمان امور مالیاتی اجباری برای شرکتهای نوپا اختیاری می باشد
رزومه يا كاتالوگ شركت اختياری  
نمودار سازمانی شركت اختياری
 
6 شناسه ملی اشخاص حقوقی را چگونه می توان پيدا نمود؟
پاسخ: متقاضيان می توانند به سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور با آدرس (www.ilenc.ir) مراجعه نمايند و با جستجوی اسم شركت يا موسسه، شناسه ملی اشخاص حقوقی را دريافت و در سامانه وارد نماييد.
 
7 آيا انجام فرايند ارزيابی و تأييد صلاحيت شركت ها، مستلزم پرداخت هزينه است؟
پاسخ: با توجه به اينكه فرايندها و ارزيابی های كارشناسی كه برای ارزيابی و تأييد صلاحيت شركتها انجام می شود، دربردارنده برخی هزينه‌ها است، در آينده بخشی از اين هزينه‌ها از شركتهای متقاضی دريافت خواهد شد.
 
8 اگر عنوان دانش‌بنيان در نام ثبتی يا اساسنامه شركت وجود داشت، آيا شركت دانش‌بنيان محسوب می شود و می تواند از حمايت‌های مندرج در قانون استفاده كند؟
پاسخ: خير. لازم است همه شركتهای متقاضی حمايتها، اطلاعات خود را در اين سامانه وارد كرده و بر اساس اين فرايندها ارزيابی شوند.
 
9 چرا با وجود ثبت نام در سایت، با نام کاربری و رمز عبوری که انتخاب شده، امکان ورود به سامانه وجود ندارد؟
پاسخ: در هنگام ثبت نام اولیه در سامانه و ثبت اطلاعات در پنجره ثبت نام و تایید آن، ایمیلی به آدرس الکترونیکی وارد شده ارسال می شود که با بازنمودن آن می توانید بر روي لینک فعالسازی موجود در پیغام دریافتی جهت فعالسازی حساب کاربری کلیک نمایید.
 
10 آیا شرکتهایی که عضو مراکز رشد و یا پارکهای فناوری هستند جزو شرکتهای دانش بنیان هستند؟
پاسخ: شرکتهای مستقر در پارکهای فناوری و یا مراکز رشد بایستی همانند دیگر شرکتها در سامانه ثبت نام نموده و مراحل ارزیابی را طی نمایند.
 
11 آیا واحدهای تحقیق و توسعه فعال در یک شرکت خصوصی می توانند در قالب یک شرکت دانش بنیان مستقل شود؟
پاسخ: شرکتهای بزرگی که شرایط استفاده از قانون شرکتهای دانش بنیان و یا شرکتهای دانش بنیان صنعتی را ندارند می توانند با ثبت واحد تحقیق و توسعه خود به صورت مستقل در صورتی که در راستای فهرست کالاهای اعلام شده توسط کارگروه فعالیت دارند به صورت مجزا در سامانه ثبت نام نمایند و فرآیند ارزیابی همانند دیگر شرکتها برای آنها نیز صورت پذیرد.
 
12 در صورتی که محصول شرکت که در فهرست کالا/خدمات دانش بنیان مصوب قرار دارد در حد طرح و مستندات باشد می تواند در سامانه ثبت درخواست نماید؟
پاسخ: با توجه به آیین نامه مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان، شرکتهای دانش بنیان بایستی حداقل (۵۰) درصد از درآمد يك سال مالي گذشته شركت (كه در اظهارنامه مالياتي شركت ذكر شده است)، از محل فروش «كالاها/خدمات دانش‌بنيان»، «خدمات تخصصی تعمير و نگهداری مرتبط با كالاهای توليد شده توسط آن شركت»، فروش «دانش ‌فنی و فناوری» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان، و «خدمات طراحی مهندسی» مرتبط با فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان حاصل نمایند. همچنین در صورتی که شرکت متمایل به ارائه درخواست شرکت دانش بنیان نوپا باشد محصول شرکت بايد داراي برنامه توليد يا توليدكننده كالاها/خدمات دانش‌بنيان، مطابق فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان مصوب كارگروه باشد كه دانش فنی كالاها/خدمات دانش بنيان توليد شده توسط شركت، بايد مبتنی بر فعاليت‌های تحقيق و توسعه، ايجاد شده و يا از طريق انتقال فناوری جذب شده و بومی سازی شده باشد.
 
13آيا حضور اعضای هيأت علمی در شرکت‌های دانش‌بنيان و داشتن سهام در آنها ضروری است؟ سهامداری دانشگاه‌ها در اين شرکت‌ها ضروری است؟
پاسخ: حضور اعضای هيأت علمی دانشگاه‌ها در شرکت‌های دانش‌بنيان و سهامداری دانشگاه‌ها در شرکت‌ها ضروری نيست و شرکت‌های فاقد اعضای هيأت علمی نيز می توانند بر مبنای معيارهای ارزيابی شرکت‌های دانش‌بنيان، مشمول استفاده از حمايت‌های قانون شوند.
 
 

 سوالات فرآیند ارزیابی شرکتهای متقاضی

1. پس از اتمام ورود اطلاعات توسط شركت، چه فرايندی طی می شود؟

پاسخ: پس از ورود كامل اطلاعات، ابتدا اطلاعات شركت مورد بررسی و كنترل اوليه قرار میگيرد، سپس جهت بررسی به يك كارگزار تشخيص صلاحيت ارسال می شود. در صورت لزوم كارگزار جهت بررسی های بيشتر با شركت تماس گرفته و از شركت بازديد می كند و نظر خود را در مورد ويژگی های شركت به صورت محرمانه به كارگروه اعلام می كند. در صورت تأييد دانش‌بنيان بودن توسط كارگروه، ورود به مرحله بعد بمنظور استفاده از برخی تسهيلات، به شركت اعلام می شود. در تمامی مواردی كه بايد اقدامی توسط شركت انجام شود يا اطلاعی در اختيار داشته باشد، به صورت نامه الكترونيكی و پيامك، به شركت اطلاع رسانی می شود.

2. تفاوت شركتهای دانش بنيان نوپا با ساير شركتها چيست؟

پاسخ: شاخص‌های عمومی آئين‌نامه تشخيص شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان، برای شركتهای دانش‌بنيان نوپا با سهولت بيشتری آورده شده است. شركتها بايد دارای برنامه توليد يا توليدكننده كالاها/خدمات دانش‌بنيان، مطابق فهرست كالاها/خدمات دانش‌بنيان مصوب كارگروه باشد كه دانش فنی كالاها/خدمات دانش بنيان توليد شده توسط شركت، بايد مبتنی بر فعاليت‌های تحقيق و توسعه، ايجاد شده و يا از طريق انتقال فناوری جذب شده و بومی سازی شده باشد می توانند اقدام به ثبت‌نام نمايند.

3. در صورت ارائه اطلاعات غلط توسط شركت چه مجازات‌هايی برای شركت لحاظ خواهد شد؟

پاسخ: هر زمان كه عدم صحت اطلاعات وارد شده از سوی شركت محرز شود، آن شركت صلاحيت دانش‌بنيان بودن را از دست داده و موظف به بازگردادندن عوايد احتمالی ناشی از حمايت‌های مورد نظر قانون (موضوع ماده ۱۱ قانون) خواهد بود و امكان ورود مجدد به فرايند ارزيابی شركتها را نخواهد داشت.

4. آيا اطلاعات ارسال شده به كارگروه قابل اصلاح می باشد؟

پاسخ: تا پيش از تكميل اطلاعات و ارسال كليه اسناد مورد نياز، امكان ذخيره‌سازی اطلاعات وارد شده و تكميل آن در دفعات بعدی وجود دارد. اما پس از تكميل اطلاعات و تأييد ارسال نهايی آن توسط متقاضی، اطلاعات وارد شده مبنای ارزيابی و قضاوت خواهد بود و تا زمان انجام ارزيابی ها و اعلام تأييد يا عدم تأييد دانش‌بنيان بودن شركت، قابل اصلاح نمی باشد.

5. آيا در صورت عدم تأييد دانش‌بنيان بودن شركت، امكان ارائه مجدد تقاضا از طرف شركت وجود دارد؟

پاسخ: در حال حاضر، تا مدت معین پس از عدم تأييد دانش‌بنيان بودن شركت، امكان ارائه مجدد تقاضا از سوی شركت رد شده وجود ندارد.

6. آیا مدارک تحصیلی و یا جایگاه علمی موسسین و یا اعضای هیات مدیره تاثیر مثبتی در روند ارزیابی شرکت خواهد داشت؟

پاسخ: ملاک ارزیابی شاخصهای موجود در مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشد بنابراین تاثیری در روند ارزیابی نخواهد داشت

7. آیا نوع حقوقی شرکت تاثیری در ارزیابی شرکت خواهد داشت؟

پاسخ: ملاک ارزیابی شاخصهای موجود در مصوبه کارگروه ارزیابی و تشخیص شرکتها و موسسات دانش بنیان می باشد بنابراین تاثیری در روند ارزیابی نخواهد داشت.

8. کارگزاران ارزيابی شرکت‌های دانش‌بنيان چه نهادها و سازمان‌های هستند؟

پاسخ: کارگزاران ارزيابی شرکت‌های دانش‌بنيان بر مبنای آئين‌نامه فعاليت و انتخاب کارگزاران تعيين شده و به تصويب کارگروه می رسند. این کارگزاران به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: ۱- کارگزاران تخصصی (شرکت‌ها را در یک موضوع تخصصی مانند نانو، بیو و … ارزیابی می‌کنند): ۱-۱- دفتر پژوهش، فناوری و صنایع نوین وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱-۲- دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت ۱-۳- سازمان تحقيقات،‌ آموزش و ترويج كشاورزی (تات) ۱-۴- مرکز راهبری سامانه مدیریت تامین کنندگان (سمتا) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ۱-۵- ستاد توسعه فناوری نانو ۱-۶- ستاد توسعه پژوهش و كاربرد گياهان دارويی و طب ايرانی ۱-۷- ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی (هوافضا) ۱-۸- ستاد توسعه زيست فناوری ۱-۹- ستاد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات ۲- کارگزاران منطقه‌ای (شرکت‌ها را در یک منطقه جغرافیایی ارزیابی می‌کنند): ۲-۱- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ۲-۲- پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ۲-۳- پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی ۲-۴- پارک علم و فناوری استان خوزستان ۲-۵- پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی ۲-۶- پارک علم و فناوری استان فارس ۲-۷- پارک علم و فناوری استان یزد ۲-۸- پارک علم و فناوری استان سمنان ۲-۹- پارک علم و فناوری استان همدان ۲-۱۰- پارک علم و فناوری استان گیلان ۲-۱۱- پارک فناوری پرديس ۲-۱۲- پارک علم و فناوری استان مرکزی ۲-۱۳- پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه ۲-۱۴- مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف ۲-۱۵- مرکز رشد واحدهای فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی