مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار: 99/12/6

به استحضار می رساند دانشگاه علوم پزشکی فسا قصد دارد بخشی از اراضی پردیس دانشگاه را تحت شریط خاص و قراردادهای معین و تایید شده به صورت اجاره ای در اختیار شرکت ها و یا فناوران فعال در زمینه کاشت و برداشت گیاهان داروئی قرار دهد.

از علاقه مندان دعوت می گردد که طرح توجیهی و مستندات خود را جهت شرکت در مزایده حداکثر تا تاریخ 99/12/20 به آدرس اینترنتی    ارسال نمایند.