مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر: 1399/05/29

با عنایت به وضع کنونی کشور و شیوع ویروس Covid-19 و اهمیت توسعه فناوری و ثمربخشی تحقیقات در دانشگاه ها در مواجهه با چالش های پیش روی سلامت مردم عزیز کشورمان، دانشگاه علوم پزشکی تهران در نظر دارد "ششمین همایش وفن بازار ملی سلامت" را با حمایت وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی کشور و مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور،به صورت مجازی با تمرکز بر محورهای فن بازار،نشست ها وپنل های تخصصی و مسابقه دانشجویی درتاریخ های٢٠ و٢١ آبان ماه سال جاری برگزارنماید.

محورهای همایش:

  • فن بازار با هدف توسعه فناوری های حوزه سلامت
  • پنل های تخصصی با اهداف پیش گیری، تشخیص، درمان و فناوری های نرم در حوزه کرونا
  • مسابقه دانشجویی با هدف توانمند سازی دانشجویان در کسب و کارهای فناورانه

علاقه مندان جهت شرکت در فن بازار می توانند به مرکز رشد دانشگاه مراجعه و ضمن اطلاع رسانی، اطلاعات تکمیلی را کسب نمایند.

 

989 p