مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

تاریخ انتشار خبر: 1399/05/29

نرم‌افزار سیر‌پیشرفت بیمار (Progress Note) نتیجه طرحی پژوهشی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی فسا و معاونت تحقیقات و فناوری و مرکز رشد دانشگاه ، با کد طرح 97103 و کد اخلاق IR.FUMS.REC.1397.124 به ثبت رسیده است.

این نرم‌افزار با الکترونیکی‌کردن قسمت "سیر پیشرفت روزانه" از پرونده بیماران بستری تحت عنوان Progress Note با هدف:

  • کمک به دانشجویان پزشکی در تکمیل پرونده و مدیریت هرچه بهتر بیماران بستری
  • توسعه آموزش بالینی
  • ثبت اطلاعات بیماران بستری و استفاده در طرح های پژوهشی
  • کاهش هزینه کاغذ و چاپ
  • کم کردن نیاز دسترسی به پرونده بیمار
  • کمک به بهبود و ارتقای کیفیت بایگانی مدارک پزشکی بیمار

ارائه شده است و شامل موارد: ID و Chief complaint، Impression، علایم و معاینه روزانه بیمار (Sub/Obj) ، Para clinic، Lab data و Plan می باشد.

از امکانات دیگر این نرم‌افزار، نمایش چندمین روز بستری، هایلایت کردن موارد مهم از پرونده بیمار، جستجوی پرونده مورد نظر، ذخیره و اشتراک فایل پرونده بیمار با سایر دانشجویان، ایجاد فایل pdf خلاصه پرونده بیمار و امکان پرینت آن می باشد.

این نرم‌افزار جهت استفاده در بستر بالینی در اختیار دانشجویان قرار گرفته است و به زودی از طریق برنامه  "بازار" قابل دسترسی برای عموم خواهد بود.