مرکز رشد - دانشگاه علوم پزشکی فسا

network

ارسال پیام

تماس با ما

 

نشانی:                               فسا ،میدان ابن سینا ،دانشگاه علوم پزشکی ، ساختمان اداری ،طبقه دوم ، مرکز رشد واحدهای فناوری سلامت

تلفن مستقیم:                 53312892 - 071                                                                                                                                                                                                                                                                                        

تلفن دانشگاه:                6-53350994-071  داخلی 270

تلفکس :                           53312892 -071                                                                                                                                                                                                                                                                                           

پست الکترونیک :